"Stara Polana-Nad Potokiem"
ul. Nowotarska 24/117B
34-500 Zakopane

tel.: +48600577750

UWAGA  - Meldunek następuje w biurze TATRA PARK sp. z o.o., przy ul. Nowotarskiej 24, od godziny 16-tej do 19-tej. W przypadku późniejszego przyjazdu, należy powiadomić obsługę o planowanej godzinie przybycia. W razie braku informacji do godziny 19-tej rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu wpłaconego zadatku.Tu jesteś:    Strona główna  »  Regulamin

Regulamin apartamentu "NAD POTOKIEM"INFORMACJE OGÓLNE;
Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

  

REGULAMIN REZERWACJI:
a) rezerwacja apartamentu następuje na podstawie:
- kontaktu drogą internetową (należy wypełnić i przesłać formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie w zakładce rezerwacja),
- kontaktu telefonicznego,
- przez pośredniczącą agencję turystyczną.
b) rezerwacja następuje w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji.
Wpłata powinna być dokonana natychmiast po zgłoszeniu rezerwacji nie później niż do 3 dni.
Uznanie rezerwacji następuje na podstawie uznania wpłaty na rachunku bankowym TATRA PARK lub okazania dowodu wpłaty wraz z podaniem:
- dokładnych danych rezerwującego,
- ilości osób przyjeżdżających,
- numeru kontaktowego,
- przybliżonej godziny przyjazdu,
- pozostałych szczegółów wynajmu.
 c) w przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem są przyczyny leżące po stronie wynajmującego lub gdy klient wskaże nowego wynajmującego na ten sam apartament i w tym samym terminie.
 d) chcąc zmiany terminu w dokonanej rezerwacji klient powinien zgłosić zmianę nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. W przypadku gdy zmiana jest niemożliwa zadatek nie podlega zwrotowi. 
  

REGULAMIN PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU:
e) meldunek następuje w biurze TATRA PARK, 
   * doba rozpoczyna się od 16:00 w dniu przyjazdu,
   * przez meldunek rozumie się wypełnienie karty meldunkowej na podstawie okazanego    dowodu tożsamości.
f) uregulowanie należności za wynajem apartamentu następuje z góry w momencie meldunku, klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
g) przekazanie kluczy do apartamentu oraz pisemnego zestawienia wyposażenia apartamentu i regulaminu korzystania z apartamentu,
Po przybyciu do apartamentu wynajmujący niezwłocznie powinien sprawdzić zgodność wyposażenia z pisemnym zestawieniem wyposażenia apartamentu, wskazać w nim ewentualne braki lub uszkodzenia, podpisać go i przekazać Administratorowi, który ma prawo do jego weryfikacji.
h) opuszczenie apartamentu- do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu. 
 i) w apartamencie oraz na terenie obiektu "Stara Polana" obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
Na  dzień przed ostatnim dniem pobytu wynajmujący powinien zgłosić w recepcji zamiar wyjazdu i podać godzinę zdania apartamentu.
Apartament powinien zostać oddany przez Wynajmujących w należytym stanie, porządku i czystości (tj. należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc.). 
 j) klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę wynajmującą o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 k) klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 l) klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w lokalu i jego wyposażeniu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zarządzającego o szkodach, a także zobowiązuje się do pokrycia szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.
 m) liczba osób zamieszkujących w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany  jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji, wydający klucze może odmówić ich wydania.
  

POBYT DZIECI 
Dziecko do lat 3, śpiące z dorosłymi bez opłat za pobyt.

INFORMACJE KOŃCOWE
n) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, wynajmujący ma prawo zaproponować klientowi obiekt zastępczy podobny do obiektu zarezerwowanego.
o) wpłata zaliczki na konto firmy Tatra Park Sp. z o.o. jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.
p) podając adres e-mail w korespondencji lub przesyłając drogą e-mailową wypełniony formularz rezerwacyjny, wysyłający  wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

 

 
  Życzymy miłego wypoczynku

 
drukuj   wyślij stronę znajomemu